Projecte de formació: “Creació de llocs web en català/valencià”

Creació de llocs web en català / valencià
Creació de llocs web en català / valencià

El projecte de “Creació de llocs web en català/valencià”  és el resultat de l’anàlisi de les orientacions metodològiques de l’àmbit digital per l’educació primària i secundària del Departament d’Educació, en les que es menciona la transversalitat, l’ús efectiu aplicat a la resolució guiada de situacions problema, la simulació, cerca i assaig de situacions diverses, la posada en pràctica a partir de necessitats reals, entre d’altres.

Es materialitza en una activitat de formació permanent de professorat que des de 2018 organitza la Universitat Rovira i Virgili i imparteix en col·laboració amb la Fundació .cat i els departaments d’educació en el marc de l’Aliança STEM.

Activitat de formació permanent de professorat

El curs “Creació de llocs web en català/valencià” persegueix la doble finalitat de capacitació en competències digitals i de potenciació de l’ús de la llengua catalana/valenciana i les seves variants geogràfiques a la xarxa a través de la creació de llocs web. Amb un reconeixement de 20 hores totals, s’adreça a professorat de les àrees STEM, d’humanitats i de ciències socials de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, interessat en rebre formació pràctica sobre creació de webs com a recurs transversal en les seves assignatures, per treball per projectes, treballs de síntesi o recerca, comunicació de resultats, etc.

Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web en català / valencià
Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web en català / valencià

El treball és eminentment pràctic, a les sessions formatives:

 • S’introdueixen continguts relacionats amb tipologia de pàgines web, sistemes de gestió de continguts –WordPress–, eines de suport, disseny universal per a l’aprenentatge, criteris i mesures de seguretat i drets de continguts i privacitat a Internet.
 • Es realitza un web de mostra amb el gestor de continguts WordPress en les sessions de webinar.
 • S’obté un domini i allotjament gratuït durant un any.

Es curs és viu i cada any incorpora millores. Les valoracions rebudes dels participants el curs 20-21 han estat molt positives. Un 100 % dels participants consideren que el curs és molt bo o bo, un 85% consideren que el curs els ha preparat per ajudar l’alumnat a crear webs i un 89% ho aconsellaria als seus companys/es.

El curs escolar 2021-22 s’han realitzat 6 cursos de formació, completament en línia, amb l’assistència de 150 docents de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana.

Detalls de l’activitat de formació

ICE URV

   • Nom del curs: Creació de llocs web en català/valencià.
   • Format: Curs, en línia. Sessions formatives en plataforma Moodle i Webinars en Microsoft Teams.
   • Edicions: Es convoquen 4 noves edicions del curs en el període juliol 2022.
   • Nivell al què s’adreça: 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
   • Àrees: STEM, humanitats i ciències socials.
   • Àmbit de difusió: Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.
   • Organitzador i reconeixement: Curs organitzat per l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els participants d’altres comunitats autònomes rebran un reconeixement del curs emès la Fundació URV, amb el qual podran tramitar el reconeixement i inscripció en el registre de formació del professorat propi.
   • Nombre de places: 25 a cada edició del curs.
   • Objectius:
    • Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.
    • Promoure el coneixement de competències digitals en la comunitat escolar.
    • Promoure l’ús de la llengua catalana/valenciana i les seves variants geogràfiques a la xarxa.
   • Relació amb objectius dels plans de formació general professorat:
    • Donar resposta a les necessitats derivades de la integració de les TIC i les TAC a l’educació.
    • Contribuir a l’assoliment de la competència digital del professorat.
   • Criteris d’avaluació:
    • Realització de les activitats del Moodle, participació en el 80% de les hores formatives i realització d’un exercici pràctic. Sessions webinar 1, 2 i 3 obligatòries.
   • Formadors/es: Personal URV Divulga i personal Fundació .cat
   • Import matrícula: 15€
   • Requeriments tècnics imprescindibles: Ordinador amb accés a internet i navegador instal·lat.
   • Edicions, dates, continguts i sessions descrits en els següents apartats.

   Inscripcions

   Els interessats/des de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears poden sol·licitar la seva inscripció a l’edició del curs preferida, aquesta es realitza a través de l’aplicatiu de formació permanent de la Fundació URV. Mirar la taula de les edicions del curs on s’indiquen les dates i horaris.

   Terminis i formularis d’inscripció:

   • Edicions 1, 2, 3 i 4 (juliol 2022): fins al 13 de juliol
    • Edició 1: tancada
    • Edició 2: tancada
    • Edició 3: tancada
    • Edició 4: tancada
   • Edicions 5 i 6 (octubre 2022): a partir del 23 de setembre
    • Edició 5: tancada
    • Edició 6: tancada
    • Edició 7: tancada

El nombre mínim i màxim de participants per edició del curs serà de 15 i 25 docents, respectivament. Arribat el termini d’inscripció, en cas de que el nombre de sol·licituds superi el de places previstes, les inscripcions s’assignaran per ordre d’inscripció. Si abans del termini el nombre de sol·licituds supera el de places previstes, es podrà donar per finalitzat el període d’inscripció. En cas de no arribar al nombre mínim d’alumnes, es donarà la opció als participants de canviar d’edició o del retorn de l’import de la matrícula.

Per a les edicions 1, 2, 3 i 4 la certificació es farà durant el mes de setembre.

Per a les edicions 5 i 6 la certificació es farà durant el mes de noviembre i per l’edició 7 es farà durant desembre.

Edicions i dates de l’activitat

Fases Edició 1 Edició 2 Edició 3 Edició 4 Edició 5 Edició 6 Edició 7
Treball a plataforma Moodle de l’1 al 7 juliol de l’1 al 7 juliol del 9 al 15 de juliol del 15 al 21 de juliol del 14 al 21 d’octubre del 14 al 21 d’octubre del 3 al 10 de novembre
Sessions Webinar (1, 2 i 3) 4, 5 i 6 de juliol,
de 16:00 a 19:00 h
11, 12 i 13 de juliol,
de 16:00 a 19:00 h
18, 19 i 21 de juliol,
de 9:00 a 12:00 h
22, 25 i 26 de juliol,
de 9:00 a 12:00 h
19, 26 d’octubre i 2 de novembre,
de 17:00 a 20:00 h
20, 27 d’octubre i 3 de novembre,
de 17:00 a 20:00 h
10, 17 i 24 de novembre,
de 17:00 a 20:00 h
Exercici pràctic de WordPress i enquesta fins al 8 de juliol fins al 15 de juliol fins al 23 de juliol fins al 28 de juliol fins al 8 de novembre fins al 9 de novembre fins al 30 de novembre

Continguts i sessions

Plataforma  Fase Durada (h) Continguts Formadors
Moodle Moodle 10 h Benvinguda, presentacions i visió general del curs.
Visió general de les competències bàsiques de l’àmbit digital.
Tipologia de pàgines web.
Introducció dels sistemes de gestió de continguts web: WordPress, MediaWiki, etc.
Aplicació del disseny Universal per a l’aprenentatge en la creació de planes web.
Aplicació de criteris i mesures de seguretat, drets de continguts i privacitat a Internet en la creació de planes web.
Eines de suport: correctors ortogràfics, GIMP, editors de vídeo, gravadora de veu, Canva. Exercicis pràctics.
Alta paquet de domini i allotjament.
Personal URV
Webinars Microsoft Teams Webinars
1, 2 i 3
9 h
(3 webinars de 3h)
Sessions pràctiques sobre WordPress. Personal URV i
personal Fundació .cat
WordPress individual Exercici pràctic 1h Exercici final de síntesi sobre WordPress i enquesta Personal URV i
personal Fundació .cat
Skip to content