El Programa escolar

El programa escolar

El Programa escolar planteja l’aprenentatge de les ciències a partir de l’estudi i del debat de temes d’actualitat relacionats amb els productes químics.

Els mòduls estan formats per diverses activitats de treball, dissenyades per recollir i processar informació sobre fets científics i aprendre a utilitzar-la per prendre decisions. El plantejament de preguntes obertes i de situacions simulades motiva a conèixer i experimentar què és realment la ciència i comprendre el seu potencial i limitacions, i ajuda a integrar diverses disciplines.

L’estructura modular d’APQUA permet la seva integració en les programacions de l’ESO, del Batxillerat i de 4t a 6è nivell de l’Educació Primària. Els materials d’APQUA estan homologats com a material curricular.

Cada mòdul del Programa escolar està constituït per una guia del professor, una guia de l’alumne i un material específic. Aquest material inclou safates, ampolles gotejadores, comptagotes, agitadors, embuts de plàstic, etc, i està dissenyat per experimentar a l’aula amb la màxima seguretat.

Document de suggeriments metodològics
Skip to content