Minimòduls

Determinació del Grup Sanguini: AB0-Rh (Ref: 1C-32)

Simulació de la transmissió i control de la SIDA i de les ETS (Ref: 3)

Simulació d’una anàlisi d’orina (Ref: 4)

Elaboració de formatge (Ref: 5)

Anàlisi dels Nutrients dels Aliments (Ref: 6A)

Genètica humana (Ref: 7)

Fisiologia dels Sentits Humans (Ref: 8)

Mitosis (Ref: 9)

Introducció a l’anàlisi qualitativa de la contaminació de l’aigua (Ref: 19)

Efectes Contaminants de Fosfats i Nitrats (Ref: 20)

Òsmosi i Difusió (Ref: 22)

Biologia i Química del Sòl (Ref: 32)

Estudi dels organismes del sòl (Ref: 33)

Descomposició de la matèria (Ref: 35)

Estudi de les Egagròpiles d’Òliba (Ref: 37A)

Conceptes de classificació (Ref: 50)

Dendocronologia-equip de datació mitjançant els anells de creixement (Ref: 52)

Experiment sobre metabolisme (Ref: 55)

La propagació de les plantes (Ref: 60)

Equip de conceptes de genètica (Ref: 70)

El model molecular de l’ADN i la seva replicació (Ref: 71)

Els ADN i ARN en la Síntesi de Proteïnes (Ref: 72)

Diagnosis a travès de l’análisi de l’ADN (replicació, PCR i RFLP) (Ref: 75)

Equilibri genètic i selecció natural (Ref: 76)

Introducció a la mesura del pH (Ref: 80)

La mesura del pH / Indicadors (Ref: 81)

Propietats d’Àcids i de Bases (Ref: 82)

Identificació de Substàncies (Ref: 83)

Identificació de Reaccions Químiques (Ref: 84)

Equip per a la determinació de fórmules químiques (Ref: 85)

El Desplaçament de l’Equilibri (Principi de Le Chatelier) (Ref: 87)

Introducció al Mecanisme d’Oxidació-Reducció (Ref: 88)

Experiment de Selecció Natural (Ref: 91)

Immunologia i Evolució (Ref: 92)

L’Ob-Scertainer®: la millor Caixa Negra (Ref: 100)

Famílies d’Elements. Introducció a la Taula Periòdica (Ref: 110)

Anàlisi a la Flama i Espectroscopia (Ref: 111)

L’Esterificació. Alcohol Sòlid com a Combustible (Ref: 113)

Model Molecular (Ref: 130)

Estudi de les Bactèries (Ref: 160)

Mòdul de química domèstica (Ref: 190)

Investigació d’aigües dures i toves (Ref: 191)

L’Indicador Visual de la Conductivitat Elèctrica (Ref: 300)

L’Indicador Auditiu de la Conductivitat Elèctrica (Ref: 301)

Geometria de l’estructura del cristall (Ref: 401)

Estructura Mineral. Exfoliació i Fractura (Ref: 402)

Lectura dels sediments d’un riu: simulació d’una prospecció minera (Ref: 435)

Les molècules de la vida Glúcids, lípids i proteïnes (Ref: 505)

Equip per construir Models Moleculars (Ref: 530A)

Estudi de la Quimioluminiscència (Ref: 701A)

Estudi dels Poliedres (Ref: 1100)

Ciència forense. Introducció a la identificació mitjançant “les empremtes dactilars” de l’ADN (Ref: 1271)

Skip to content