110 – Famílies d’Elements. Introducció a la Taula Periòdica

110R
Els alumnes aprenen a classificar diversos elements en funció del comportament dels seus compostos.

S’examinen i s’experimenta amb les propietats de la família dels halògens (Grup VIIA) i es determinen les fórmules d’alguns compostos a partir de les seves reaccions. Per això s’utilitzen dissolucions diluïdes de productes químics.

És un complement ideal per a qualsevol curs bàsic de química.

L’equip conté material suficient per a 50 experiments.

EQUIP COMPLERT PER A 50 ALUMNES I DISPOSAT PER AL SEU ÚS IMMEDIAT.

Skip to content