1100 – Estudi dels Poliedres

1100
Aquest equip està dissenyat perquè els alumnes aprenguin els noms i les propietats de figures geomètriques d’una manera intuïtiva. Les experiències de les sis investigacions que consta l’equip, es porten a terme combinant els sentits bàsics de la vista i el tacte. Això facilita que els alumnes adquireixin intuïtivament conceptes importants en geometria que d’altre manera els serien difícils d’aprendre.

Alumnes de 4t nivell en endavant poden construir molts poliedres d’una manera fàcil, tan sols unint les pestanyes de panells geomètrics amb unes gomes elàstiques.

Els alumnes aprendran els noms i algunes propietats de polígons com: triangles, rectangles, quadrats, paral·lelograms, pentàgons, hexàgons i octògons. La construcció de figures sòlides amb panells permet explorar les característiques bàsiques de prismes, piràmides i dels cinc poliedres “regulars”: tetraedre, cub, octaedre, icosaedre i dodecaedre.

Els alumnes han de comptar els vèrtexs, les cares i les arestes de totes les figures sòlides que construeixen. D’aquesta manera obtenen una experiència molt valuosa en comptar quantitats relativament abstractes i desenvolupen l’habilitat de visualitzar objectes tridimensionals.

Al manual d’instruccions del professor se suggereixen maneres a través de les quals el professor pot introduir activitats multidisciplinars que van més enllà de les matemàtiques i la ciència: art, desenvolupament de vocabulari (llengua) i ciències socials. També es mostra la utilització del raonament deductiu, bàsic en matemàtiques, i del raonament inductiu de la ciència experimental (utilització del mètode científic).

Conceptes científics/processos:

• Introducció dels noms i propietats de figures geomètriques.

• Realització d’experiències multisensorials amb la vista i el tacte.

• Introducció d’activitats multidisciplinars: desenvolupament de vocabulari (llengua), art i ciències socials.

• Increment de l’habilitat per a la visualització d’objectes en tres dimensions.
– Utilització del mètode científic i del raonament deductiu.

Els panells que s’utilitzen per construir les figures són de cartró i es poden reutilitzar.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES (TREBALLANT EN GRUPS DE 2) I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content