111 – Anàlisi a la Flama i Espectroscopia d’Emissió

111
Amb aquest equip els alumnes poden comprendre el concepte global de l’anàlisi espectral.

Emprant ampolletes ruixadores es polvoritzen solucions aquoses de diferents sals, completament segures, a través de la flama d’un bec Bunsen. Amb un espectroscopi es comprova la presència de diversos ions metàl·lics. Aquest és un dels procediments de laboratori més importants per a l’anàlisi d’una substància desconeguda.

Aquest equip només necessita, com a complement, un bec Bunsen. Els alumnes també realitzen reaccions a la flama amb l’espectroscopi inclòs en l’equip, i comproven que no hi ha dos espectres amb color idèntic.

Els experiments es duen a terme en parelles: mentre un dels alumnes polvoritza la solució a través de la flama, el company observa l’espectre generat.

Les ampolletes ruixadores són segures i a prova de vessaments. L’equip conté material suficient per realitzar 50 experiments.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content