113 – L’Esterificació. Alcohol Sòlid com a Combustible

113
Els alumnes sintetitzen substàncies químiques que existeixen de forma natural. Aquesta activitat constitueix el pont d’unió entre el coneixement teòric dels conceptes més importants de la química orgànica i l’aplicació pràctica.

Per començar, els alumnes fabriquen la seva pròpia unitat calefactora, l’energia de la qual prové de la combustió d’un alcohol sòlid (combustible d’aspecte gelatinós). A continuació, els alumnes ja poden produir –i representar les molècules amb els models moleculars de Lab-Aids®, els tres esters següents:

• Acetat d’etil

• Salicilat de metil, o oli de gualtèria conegut també com te del Canadà

• Acetat d’amil, o oli de plàtan.

Els alumnes impregnen els seus respectius fulls de treball amb mostres dels esters produïts, hi anoten els resultats i completen els coneixements adquirits experimentalment amb informacions extretes d’altres fonts. L’equip conté material suficient per fer 50 experiments individuals. Poden treballar en grups de 2.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content