1271 – Ciència forense. Introducció a la identificació mitjançant “les empremtes dactilars” de l’ADN

1271
Els alumnes experimentaran que significa ser detectiu en la nostra època. Aquesta introducció bàsica a la ciència forense cobreix molts conceptes fonamentals.

La primera activitat comença amb l’escenari d’un crim i la identificació de sospitosos basada en informes de testimonis dels fets i fotogrames de l’escena del crim. S’analitzen científicament les evidències físiques trobades a l’escenari del crim. Aquest equip introdueix les cèl·lules i la seva estructura. Els alumnes utilitzen aquesta informació per construir un model de cromosoma amb “gens” codificats per colors que representen algunes característiques físiques dels sospitosos. El procés de construcció del mapa de l’ADN i la identificació a través del ADN s’explica detalladament. Els alumnes seran capaços d’interpretar imatges d’ADN simulades, preses amb raigs X, per identificar els autors del crim.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content