130 – Model Molecular

130
Lab-Aids® tracta la qüestió dels models moleculars d’una manera que s’aparta del que és tradicional. Els laboratoris de les escoles no tenen perquè estar sempre curulls de models moleculars estàtics.

Aquest equip permet que cada alumne construeixi el seu propi model molecular. Els alumnes tenen realment la sensació d’estar veient l’estructura molecular. És una activitat imprescindible per a l’estudi de diverses branques científiques: química, biologia i ciències naturals. Amb els materials de formes i colors diversos que conté aquest equip, els alumnes construeixen models tridimensionals de molècules, fent-les gairebé reals. Els àtoms es representen amb nuclis de plàstic amb uns sortints que formen angles predeterminats. Els enllaços entre àtoms estan fets amb tubets flexibles de plàstic.

L’equip inclou 12 conjunts de models independents. Cada alumne segueix el procés descrit en el full de treball. També inclou un Full d’Instruccions per al mestre, amb informació complementària.

L’EQUIP CONTÉ 12 CONJUNTS, CADASCUN AMB 23 ÀTOMS I 17 ENLLAÇOS.

Skip to content