160 – Estudi de les Bactèries

160
Els alumnes, duen a terme el clàssic experiment de Leeuwenhoek amb bactèries, seguint pas a pas el guió establert en els fulls de treball. Amb els mateixos mètodes de fa uns 300 anys, els alumnes observen i identifiquen bactèries amb el microscopi.

Amb aquest equip els alumnes es familiaritzen amb el mètode de tintat de Gram. Mitjançant les infusions preparades per ells mateixos, adquireixen experiència pràctica i una bona base per iniciar-se en l’estudi de les bactèries.

Amb aquesta activitat experimental els alumnes comprendran millor la bacteriologia. Les activitats per realitzar són les següents:

• Creació de cultius de bactèries.

• Preparació de mostres en portaobjectes per a l’estudi en el microscopi.

• Aplicació de la tècnica de tintat de Gram.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content