19 – Introducció a l’anàlisi qualitativa de la contaminació de l’aigua

19

Els alumnes comencen a ser conscients del significat de la contaminació de l’aigua mitjançant l’examen d’aigües naturals i tractades. Es detecta la presència de contaminants a través dels canvis de color que es produeixen després de l’aplicació de proves molt simples. Amb aquest equip s’aconsegueixen resultats fidedignes i espectaculars sense que els experiments siguin difícils i sofisticats. Els alumnes estudiaran els mètodes utilitzats per determinar la qualitat de l’aigua i aprendran a interpretar els resultats dels tests realitzats.

Els alumnes apliquen les proves de qualitat tant en aigües naturals com en tractades, i poden comparar el nivell de contaminant mitjançant la intensitat del color que apareix. Podran determinar la presència en l’aigua de 10 contaminants comuns així com el pH.

Les proves que es realitzen consisteixen en la determinació de: amoníac, clorur, crom, coure, cianur, ferro, nitrat, fosfat, silici, sulfur i finalment, la determinació del pH.

Aquest equip és segur i espectacular a la vegada.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content