190 – Mòdul de Química Domèstica

190
Aquesta és una activitat divertida que emfasitza l’observació i el raonament científic. El seu propòsit és observar com reaccionen determinats productes químics comuns que es poden trobar en una cuina (subministrat amb l’equip), i no la seva identificació.

Els alumnes investiguen propietats físiques i químiques d’algunes substàncies químiques domèstiques molt comuns (quatre diferents).

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar algunes propietats d’aquestes substàncies utilitzant tres indicadors líquids. Una vegada els alumnes han determinat propietats físiques i químiques d’aquestes substàncies, hauran d’intentar identificar una misteriosa substància utilitzant les dades obtingudes en la seva observació experimental.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content