191 – Investigació d’Aigües Dures i Toves

191
Amb aquest equip els alumnes agafen experiència en els conceptes d’ionització, precipitació i solubilitat. És una activitat excel·lent per unitats de programació relatives a la purificació de l’aigua, contaminació de l’aigua, ecologia, ciències de la Terra i educació per al consum.

Els alumnes estudien conceptes molt importants d’una forma clara i apropiada.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content