1C-32 – Determinació del Grup Sanguini: AB0-Rh

1C-32

L’equip permet l’estudi simultani dels grups AB0 i de l’Rh. Conté una descripció històrica dels factors que caracteritzen els tipus de sang, una discussió sobre els factors hereditaris, una explicació dels mecanismes dels tipus sanguinis individuals, una comparació dels tipus de sang en diverses poblacions del món i alguns problemes associats a les característiques de la sang que poden presentar-se en un nadó.

 

Amb l’ús d’aquest equip, els alumnes:

• Determinen el grup sanguini AB0 i el factor Rh de la seva pròpia sang.

• Correlacionen l’aglutinació amb la producció d’antígens.

• Observen i estudien els mecanismes de l’Rh i la seva relació amb les transfusions i la genètica.

No es necessita un equip o tècnica especial i tota l’activitat pot dur-se a terme fàcilment en una sessió de laboratori, comprès el temps d’introducció del mestre, l’activitat experimental, l’observació dels resultats i la discussió d’aquests.

Nota: el sèrum per determinar el tipus de sang s’ha de guardar en nevera. El material que s’utilitza és d’un sol ús.

EQUIP COMPLET PER A 32 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content