20 – Efectes Contaminants de Fosfats i Nitrats

20

És una activitat de laboratori espectacular sobre la contaminació del medi que poden produir els fosfats i els nitrats. Mitjançant experiments controlats, s’observen i determinen els efectes, tant qualitatius com quantitatius que tenen en l’aigua, els fosfats i els nitrats.

Durant un període aproximat de deu dies, els alumnes observen l’aparició d’algues i bactèries.

Aquest equip està preparat per a un ús immediat amb instruccions extremadament fàcils de seguir. Pot ser utilitzat per alumnes de tots els nivells, adequant l’experimentació al ritme desitjat.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES (5 GRUPS DE 6 ALUMNES) I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content