22 – Òsmosi i Difusió

22
Aquest equip ha estat ideat per tal que els alumnes duguin a terme en el laboratori una activitat que permet observar la difusió a través d’una membrana en dues direccions al mateix temps! A més, pot ser estudiada la permeabilitat selectiva, és a dir, aquella característica que fa que unes substàncies puguin passar per una membrana i que altres no puguin.

Aquesta activitat hauria de ser coneguda per tots els alumnes de ciències de la vida ja que il.lustra clarament la semipermeabilitat, l’òsmosi i la difusió molecular. Comprendre els conceptes d’òsmosi i difusió molecular ajuda l’alumne a entendre el funcionament de determinats processos vitals en els éssers vius. I això s’aconsegueix simplement identificant uns canvis de colors.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content