3 – Simulació de la transmissió i control de la SIDA i de les ETS

3

Aquest equip ofereix una excel·lent simulació de com determinades malalties es poden transmetre mitjançant l’intercanvi de fluids corporals. Mitjançant la realització d’activitats experimentals, els alumnes estudien com les malalties de transmissió sexual, com la SIDA, i de l’Hepatitis B poden infectar a les persones. Els alumnes simularan un intercanvi de “fluids corporals” amb altres companys i determinaran si s’han infectat i qui els ha infectat, o si són ells els que han transmès la malaltia (SIDA o Hepatitis B). També estudiaran la permeabilitat i eficàcia de les barreres de làtex (preservatius) en la prevenció de les ETS.

 

Nota: els “fluids corporals” que s’inclouen en aquest equip no són reals. S’utilitzen substàncies innòcues per simular-los.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content