301 – L’Indicador Auditiu de la Conductivitat Elèctrica

301
Es tracta d’un nou Indicador de la Conductivitat, barat però suficientment sensible per detectar els ions H+ lliures en aigua.

És un aparell completament fiable que permet l’estudi de la naturalesa de les solucions. L’ús d’una bateria de 9 volts (no inclosa en la unitat) elimina qualsevol possibilitat de descàrrega elèctrica. És una mesurador semi-quantitatiu ja que indica l’increment de la conductivitat elèctrica mitjançant l’augment de volum d’un senyal auditiu. La seva sensibilitat permet indicar la conductivitat d’una solució del 70% d’alcohol etílic.

L’Indicador Auditiu de la Conductivitat Elèctrica és més barat que els conductímetres comercials i molt més segur que els que empren corrent altern de 220 volts. Pot mesurar la conductivitat en volums de líquid tan petits com 0,1 ml i utilitzar-se també en sòlids. Les sondes de mesura estan xapades d’or per reduir la corrosió i allargar-ne la vida. Les sondes poden inserir-se en fruites (llimones, pomes, taronges, tomàquets, etc.).

L’Indicador Auditiu de Conductivitat Elèctrica de Lab-Aids inclou la safata Chemplate® i una guia per al seu ús.

EQUIP INDIVIDUAL.

Skip to content