35 – Descomposició de la matèria

35
Què és la biodegradabilitat? Què és la descomposició? Amb aquesta activitat els alumnes estudien aquests dos conceptes, molt importants en l’estudi dels cicles de vida, i exploren com es desenvolupen.

Els alumnes utilitzen els materials d’aquest equip per investigar l’efecte dels diferents elements que intervenen en el procés de descomposició i de biodegradabilitat. Entre els elements estudiats es troben:

• L’índex de descomposició

• L’efecte del tipus de sòl en la descomposició

• El tipus de substàncies susceptibles de ser descomposades

Mitjançant un procés d’investigació, els alumnes porten a terme un seguit d’experiments seguint els procediments descrits en els seus fulls de treball. Aquest és un equip molt complet i que està molt relacionat amb la vida diària.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content