4 – Simulació d’una anàlisi d’orina

4
En aquest equip es fa una anàlisi de mostres d’orina simulada amb la finalitat que els alumnes comprenguin els procediments utilitzats a les anàlisis reals, i del potencial d’aquests tipus d’anàlisi com a eina per al diagnòstic de malalties.

L’anàlisi es fa afegint reactius a una mostra d’orina, els quals reaccionaran amb les substàncies de l’orina d’una manera observable i proporcionaran l’evidència necessària per identificar aquestes substàncies.

Els alumnes analitzaran el pH, densitat, glucosa, fosfats i clorurs d’una mostra d’orina simulada. L’equip inclou tots els reactius, però caldrà disposar d’un recipient resistent a la calor, una font de calor (encenedor de bunsen per exemple) i tubs d’assaig.

Nota: L’orina de l’equip és una simulació. Per fer-la s’utilitzen substàncies innòcues.

EQUIP PER A 30 ALUMNES.

Skip to content