401 – Geometria de l’estructura del cristall

401
Els alumnes munten els models de les sis figures cristal·lines bàsiques utilitzant figures transparents prèviament retallades. Després, insereixen uns eixos en els forats situats al centre de cada cara de les figures cristal·lines. Posteriorment, usen uns goniòmetres (inclosos a l’equip) per mesurar la longitud dels eixos i els angles formats.

Els alumnes estudien les formes geomètriques de totes les cares dels models cristal·lins (quadrats, rectangles i triangles) i anoten les observacions. També estudien la simetria i la repetició de les figures geomètriques mitjançant la rotació del model per un eix central. Els alumnes fan les seves pròpies definicions de cada figura cristal·lina tenint en compte els mesuraments i observacions que van registrar en la taula de dades del seu full de treball.

Aquesta activitat és excel·lent per a la classe de ciències i matemàtiques.

Amb aquest equip es poden construir 10 conjunts formats per sis diferents models cristal·lins transparents (60 figures).

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content