402 – Estructura Mineral. Exfoliació i Fractura

402
Aquesta activitat experimental permet identificar minerals a partir de les característiques d’exfoliació i fractura. L’equip conté mostres de minerals amb exfoliació en una, dues, tres, quatre i sis direccions.

Amb les definicions d’exfoliació i fractura, els alumnes:

• Separen en primer lloc les mostres segons presentin fractura o exfoliació.

• Empren un goniòmetre per comprendre la relació angular entre les direccions d’exfoliació.

• Relacionen les propietats observades amb els usos comercials d’aquests minerals.

És una activitat excel·lent per conèixer més a fons l’estructura dels cristalls.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content