435 – Lectura dels sediments d’un riu: simulació d’una prospecció minera

435
Amb aquest equip es fan una sèrie d’activitats molt pràctiques que fan que els alumnes utilitzin conceptes clau de ciències de la terra, mitjançant la direcció d’una prospecció minera en la qual es simula els problemes econòmics i socials de la vida real. Les activitats estan dissenyades per introduir i utilitzar mapes topogràfics, i per aprendre sobre diferents tipus de roques i l’activitat geològica d’un riu.

Aquest equip està basat en la comprensió de com l’aigua del riu treballa el terreny per on passa, i arrenca petites quantitats de minerals de les roques i sediments. Alguns minerals es ionitzaran i després viatjaran al llarg del curs del riu per posteriorment reaccionar químicament amb els sediments del riu. Quan més a prop d’un dipòsit mineral passi el riu, més quantitat de mineral es detectarà en els sediments.

Donat que és complicat portar el grup-classe al camp per obtenir mostres, l’equip subministra mostres de sediments del riu simulades així com mapes topogràfics d’un sistema fluvial d’una regió muntanyosa. També es subministren els aparells i les solucions per fer les proves necessàries. Cada mostra pot ser analitzada un mínim de 50 vegades.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content