50 – Conceptes de classificació

50
Aquesta activitat proporciona als alumnes una experiència guiada en la complexa tasca de “classificar objectes que són diferents i similars al mateix temps”. Els alumnes aprenen que objectes diferents (20 en aquest equip) poden pertànyer a grups diferents segons es tingui en compte el color, la forma, la grandària, els tipus de contorn, l’estructura (sòlida o oberta) i el nombre de costats. Amb aquests materials, els alumnes adquireixen el sentit general de la classificació i la seva importància en la identificació de les coses. Podran determinar trets, definir un objecte a partir dels seus trets, determinar les característiques que defineixen els grups i aplicar aquests coneixements a taxonomies i classificacions de plantes i animals.

Per realitzar una classificació apropiada d’organismes (plantes o animals) o minerals, els alumnes han de tenir una idea clara dels tipus de trets significatius i com aquests s’utilitzen per identificar-los.

Aquest equip s’ha dissenyat perquè els alumnes:

• Descobreixin les característiques que es poden utilitzar per definir objectes o organismes

• Descobreixin que hi ha diferents tipus i classes de característiques

• Coneguin organismes i minerals per les seves característiques o trets

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content