52 – Dendocronologia-equip de datació mitjançant els anells de creixement

52
La Dendrocronologia és l’estudi dels anells de creixement dels arbres. Mitjançant mostres simulades de fusta, els alumnes adquireixen els coneixements bàsics del procés que utilitza els anells de creixement dels arbres per realitzar datacions.

Els alumnes s’adonaran de la importància de l’efecte del clima sobre els éssers vius i descobriran, a partir de les mostres, els secrets de l’edat i la història dels arbres. Es pot estimar el clima d’un any en particular estudiant els anells de creixement anuals d’un arbre. Altres objectes de fusta també poden proporcionar el mateix tipus d’informació. Utilitzant dues mostres diferents d’arbres, els alumnes:

• Determinen l’edat dels arbres

• Comparen anys secs i humits i intenten relatar, cronològicament, els esdeveniments de les seves vides

• Intenten establir l’any en què va ser tallat un tros de fusta i quan va començar a créixer l’arbre

• Desenvolupen una millor comprensió del procés de datació utilitzant els anells de creixement dels arbres.

És una activitat molt motivadora i fàcil de portar a terme. Recomanada per a tots els nivells.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content