530A – Equip per construir Models Moleculars

530A
Aquesta completa col·lecció d’àtoms i enllaços, acolorits i codificats, li permetrà construir els seus propis models moleculars.

Igual que els models estàndards de Lab-Aids, els àtoms estan fets amb polipropilè d’alt impacte, i els enllaços entre àtoms amb plàstic flexible. Els dobles i triples enllaços es construeixen sense dificultat. Els models són fàcils d’acoblar, estan ben dissenyats i només es desmunten quan hom ho desitja.

L’equip conté un assortiment de 490 àtoms i 300 enllaços.

EQUIP COMPLET I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content