55 – Experiment sobre metabolisme

55
Aquest equip és excel·lent per introduir el procés de metabolisme. Amb les Cambres de Metabolisme de Lab-Aids (grandària 10x5cm) que inclou aquest equip, els alumnes podran observar petits organismes -no inclosos a l’equip- i dibuixar la correlació entre la grandària de l’organisme, la temperatura ambiental i l’oxigen consumit.

Estudiaran diferents aspectes del metabolisme mesurant el consum d’oxigen de petits organismes com insectes, cargols, cucs, llavors germinades, etc. Després, podran calcular el coeficient respiratori dels organismes en cm3 d’oxigen per kg i per hora; mesurar, en un ambient tancat, la variació en el volum d’un gas (oxigen) i determinar la relació entre el metabolisme dels organismes i la variació en el volum del gas.

Els alumnes obtenen també molta pràctica en l’obtenció i registre de dades experimentals.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content