6A – Anàlisi dels Nutrients dels Aliments

6A
En l’equip s’inclouen mostres pures de nutrients que els alumnes analitzaran mitjançant assaigs normalitzats. Permet experimentar i identificar cinc classes de nutrients: sucre, midó, lípids (greixos), proteïnes i vitamina C, per mitjà de procediments experimentals simples, segurs i ràpids.

Per a l’assaig dels sucres simples cal que els alumnes disposin d’un recipient amb aigua calenta.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content