7 – Genètica humana

7
Amb aquest equip els alumnes realitzaran un estudi d’ells mateixos, dels pares, germans, oncles, cosins i avis. Fan un experiment controlat en el qual recullen dades que després utilitzaran. Es desenvolupen i demostren principis de l’herència genètica.

Aquesta és una excel·lent activitat per motivar i introduir als alumnes en la Genètica de Mendel.

L’experiment es basa en la transmissió d’un tret hereditari: l’habilitat de notar una substància innòcua anomenada feniltiocarbamida (PTC). Els alumnes determinen si tenen el gen que fa que notin el PTC, i fan l’experiment amb altres membres de la seva família per comprovar aquesta característica. Després correlacionen i ajunten les dades del PTC obtingudes amb les de tota la classe i calculen la segregació aleatòria d’acord a la Llei de Hardy-Weingerg.

Addicionalment, també s’estudien altres parts de la Llei de Hardy-Weingerg com el càlcul de la freqüència genètica i la genètica del grup sanguini (ABO).

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content