70 – Equip de conceptes de genètica

70 Reprodueix els anys de treball i recerca de Mendel!

A través d’una sèrie d’experiments simulats, seqüencials en cinc períodes de laboratori, els alumnes experimenten els mateixos problemes amb els quals es va trobar “El pare de la genètica” i, d’aquesta manera, se’ls capacita per redescobrir les Lleis de la Genètica. La Gametogènesis i la Fertilització es simulen mitjançant els GAM-ETO-DISCS i TETRADICE, amb els quals es poden produir combinacions de genotipus de forma aleatòria amb els mateixos resultats que si els experiments s’haguessin fet amb organismes vius. El TETRADICE (quatre costats) s’utilitza per simular la gametogènesis i la fertilització i els GAM-ETO-DISCS representen els genotipus dels possibles gamets.

Aquest equip il·lustra els següents conceptes genètics:

  • Gametogènesis
  • Fertilització
  • Herència pura
  • Llei de la dominància
  • Codominància o mescla
  • Llei de la segregació independent
  • Llei de segregació i recombinació
  • Herència híbrida amb un parell d’al·lels
  • Encreuament dihíbric amb parells d’al·lels

Aquesta activitat és similar a una situació de joc per als alumnes, i per aquesta raó, es pot aconseguir un alt grau d’interès en ells.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content