701A – Estudi de la Quimioluminiscència

701A
Els alumnes porten a terme un seguit d’activitats simples, segures i espectaculars en las que produeixen energia lluminosa (quimioluminiscència). Observen una reacció d’oxidació-reducció i experimenten amb la velocitat de reacció. També constaten com afecta al fenomen de la quimioluminiscència la utilització de diferents quantitats de solucions i la temperatura.

Els alumnes treballen en equip per portar a terme l’activitat. Les instruccions són fàcils de seguir.

Conceptes científics/processos:

• Demostració de la reacció d’oxidació-reducció.

• Observació de les velocitats de reacció, la proporció de les substàncies i els efectes de la temperatura sobre la quimioluminiscència.

• Explicació de la química de la natura.

EQUIP COMPLET PER A 16 GRUPS TREBALLANT EN PARELLES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content