71 – El model molecular de l’ADN i la seva replicació

71
Els alumnes construeixen el seu propi model d’ADN i el poden recargolar fins a formar la doble hèlix característica. Amb aquest equip poden construir fàcilment vuit segments esglaonats d’ADN segons el model proposat per Watson i Crick el 1953. Els components estan fets de plàstic de diferents colors (codificats), que s’acoblen i desacoblen fàcilment. El model que s’aconsegueix és extremadament flexible i es pot recargolar fins a aconseguir la forma d’hèlix.

S’hi poden construir 12 models d’ADN. Les bases piriminídiques nitrogenades (citosina i timina) estan fabricades proporcionalment en longitud i diàmetre respecte de les bases púriques nitrogenades (adenina i guanina) i s’ajunten amb un simple enllaç d’hidrogen. El monosacàrid desoxiribosa té la forma de pentàgon que representa la seva estructura molecular real. Aquest model en forma d’hèlix es pot separar fàcilment i permet als alumnes fer la
replicació d’un tros dADN.

Els 12 models d’ADN es poden ajuntar per construir un model d’ADN més gran que pot tornar a ser enrotllat.

EQUIP PER A 24 ALUMNES I DISPOSAT PER A ÚS IMMEDIAT.

Skip to content