75 – Diagnosis a través de l’anàlisi de l’ADN (replicació, PCR i RFLP)

75
En aquest equip s’introdueix els conceptes de la Replicació de l’ADN i la seva relació amb les tècniques d’anàlisis següents: PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) i RFLP (Polimorfisme Longitud Fragments de Restricció). Els alumnes observaran com les anàlisis de l’ADN poden també utilitzar-se per diagnosticar malalties. Els alumnes:

• Construiran els gens específics amb la configuració nucleòtica característica de la fibrosis cística.

• Observaran la diferència entre els gens normals i els mutants implicats en la fibrosis cística i com la malaltia pot diagnosticar-se utilitzant dos mètodes diferents d’anàlisis de l’ADN.

• Utilitzaran aquests mateixos nucleòtids per demostrar l’amplificació i la PCR.

• Simularan l’electroforesis amb un gel mitjançant “fragments d’ADN”.

• Simularan un altre mètode d’anàlisis de seqüències d’ADN usant el RFLP.

• Seran capaços de comparar i contrastar la informació d’uns fragments d’ADN en una electroforesis amb gel d’agarosa utilitzant la PCR i RFLP.

Si tens l’equip i els materials necessaris per fer una electroforesis amb gel i una anàlisis d’ADN, pots utilitzar aquesta activitat per fer una introducció o un repàs.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content