8 – Fisiologia dels Sentits Humans

8
L’equip més complet d’experimentació dels sentits humans.

Explora el sistema sensorial humà d’una forma simple i completa. Aquesta activitat experimental desvetlla l’interès de l’alumne ja que experimenta amb el seu propi cos, identificant àrees de resposta sensorial i prenent consciència de la seva percepció sensorial.

Cada alumne, mitjançant l’experimentació:

• Traça el “mapa” de la sensació dels gustos dolç, salat, amarg i agre.

• Determina la seva fatiga olfactiva i els temps de recuperació, inhalant diferents olors.

• Mitjançant el traçat de “mapes” en una secció de la pell, descobreix que hi ha terminacions nervioses diferenciades per a la sensació de fred i de calor.

• Localitza les terminacions nervioses del tacte (pressió) i del dolor, determinant també el llindar de dos-punts de diverses zones corporals.

• Investiga el punt cec, l’ull dominant, l’acomodació visual, el punt proper de visió i la imatge romanent.

• Experimenta amb accions reflexes.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content