80 – Introducció a la mesura del pH

80
Amb aquest equip és possible introduir als alumnes, d’una manera molt gràfica i pràctica, en la mesura del pH.

Els alumnes utilitzen 5 indicadors, molt fàcils de fer servir, per observar els efectes que produeixen en àcids i bases. Aquesta activitat és essencial perquè els alumnes comprenguin la importància d’aquests dos grups de substàncies químiques (àcids i bases) en la Química i la Biologia.

A més, utilitzen el que han après per determinar una funció tan important com és la respiració.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content