81 – La mesura del pH / Indicadors

81R
Seguint, pas a pas, el procediment de les quatre activitats dels fulls de treball i utilitzant les safates Lab-Aids, els alumnes porten a terme un seguit d’espectaculars proves que els ajuden a comprendre millor el pH i la seva connexió amb els àcids, bases, i el seu efecte amb solucions indicadores.

En el transcurs de les activitats, cada alumne crea el seu propi patró de colors de pH usant l’Indicador Universal de Lab-Aids. Aquest patró de colors s’utilitza després per identificar el pH de tres substàncies desconegudes (incloses a l’equip).

Les activitats d’aquest equip constaten que:

• Pot haver indicadors d’àcids o de bases.

• Cada indicador té un interval de pH diferent i específic.

• Es pot usar una mescla d’indicadors per crear un patró que serveixi de guia.

• Es pot identificar el pH de Substàncies Desconegudes a partir d’un patró creat pel mateixos alumnes.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content