83 – Identificació de Substàncies

83
Com pots identificar substàncies inorgàniques? Utilitzant ions negatius i positius específics. On pots trobar aquests ions positius i negatius? En aquest equip.

A la primera part d’aquesta activitat, els alumnes identifiquen ions metàl·lics i no metàl·lics comuns procedents del zenc, cadmi, antimoni, bari, sulfat, sulfur i carbonat. Aprendran que cada substància presenta unes determinades propietats característiques.

A la part final de l’activitat, els alumnes porten a terme tests químics utilitzant quatre substàncies desconegudes. Els resultats obtinguts són segurs evidents, inequívocs i de gran colorit.

Conceptes científics/processos:

• Producció de diòxid de carboni mitjançant la reacció de carbonats amb àcids.

• Recollida i realització de proves amb diòxid de carboni.

• Identificació de substàncies desconegudes mitjançant el test de ions.

Aquest equip és un excel·lent complement de l’equip “Identificació de reaccions químiques”, ref.: 84.

A L’EQUIP ES PROPORCIONA SUFICIENT MATERIAL PERQUÈ TREBALLIN DOTZE ALUMNES DE MANERA INDIVIDUAL. SI SÓN MÉS DE 12 ALUMNES ES RECOMANA DISPOSAR DE MÉS EQUIPS. TAMBÉ PODEN TREBALLAR 24 ALUMNES EN PARELLES. PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content