85 – Equip per a la determinació de fórmules químiques

85
A partir de reaccions establertes, els alumnes prediuen la fórmula dels productes formats. En aquesta activitat els alumnes observen les reaccions que es produeixen al combinar 3 solucions en diferents proporcions. A partir d’això es pot deduir la fórmula del compost format.

Els alumnes mesclen, en diferents proporcions, solucions de nitrat de plom, iodur de potassi i nitrat de plom amb oxalat de sodi. Les fórmules es dedueixen comparant la quantitat de precipitat format. La teoria es torna realitat i els alumnes comprenen millor el que significa composició percentual i pes molecular.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content