9 – Mitosis

9
Aquest equip permet que els alumnes puguin preparar individualment, en una única sessió de laboratori, les seves pròpies preparacions tintades per al microscopi de la punta d’una arrel. Aquestes puntes han estat especialment cultivades, tallades, fixades durant la màxima activitat mitòtica i conservades, per assegurar que cada alumne pugui observar cèl·lules mentre aquestes experimenten una mitosi.

Els alumnes no només observen la presència de cromosomes en les cèl·lules i les etapes de la mitosi, sinó que al mateix temps adquireixen experiència en la tècnica microscòpica i en el tintat.

Aquesta activitat permet un aprenentatge més experimental que el que s’obté amb portaobjectes comercials amb mostres ja preparades.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content