91 – Experiment de Selecció Natural

91
Reprodueix el famós estudi sobre l’evolució de les papallones nocturnes en la teva aula o laboratori! Durant la Revolució Industrial a Anglaterra, la contaminació de l’aire va enfosquir l’escorça dels arbres. Això va fer que els ocells depredadors de les papallones nocturnes tinguessin més dificultats per localitzar i caçar a una varietat de papallones que tenien les ales fosques, però en canvi els va facilitar la tasca de caçar a una varietat que tenien les ales clares. El resultat va ser que va augmentar la població de la varietat de papallones que tenien les ales fosques. El 1950, el fum va disminuir considerablement i el color imperant de les papallones va anar canviant gradualment de nou. Com i perquè va succeir això és el que es presenta en aquest equip.

L’activitat permet a l’alumne simular la relació depredador-presa que afecta l’equilibri natural de les papallones d’ales fosques i clares. És una forma fàcil i molt real d’il·lustrar la Teoria de la Selecció Natural de Darwin. També és una excel·lent activitat per constatar de quina manera pot afectar la contaminació ambiental.

En aquesta experiència es porta a terme una activitat quantitativa molt simple en la qual els alumnes fan de depredadors. S’utilitzen simulacions d’ambients i de papallones nocturnes (amb nou intensitats de color diferents). Els alumnes “capturen” papallones en ambients clars i foscs i recullen informació. Després, utilitzant les dades recollides, poden extreure conclusions sobre la selecció natural i relacionar-ho amb el fenomen real que fa variar les poblacions de papallones nocturnes.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content