Minimòduls de Ciències de la Vida / Biologia

Determinació del Grup Sanguini: AB0-Rh (Ref: 1C-32)

Simulació de la transmissió i control de la SIDA i de les ETS (Ref: 3)

Simulació d’una anàlisi d’orina (Ref: 4)

Elaboració de formatge (Ref: 5)

Anàlisi dels Nutrients dels Aliments (Ref: 6A)

Genètica humana (Ref: 7)

Fisiologia dels Sentits Humans (Ref: 8)

Mitosis (Ref: 9)

Introducció a l’anàlisi qualitativa de la contaminació de l’aigua (Ref: 19)

Efectes Contaminants de Fosfats i Nitrats (Ref: 20)

Òsmosi i Difusió (Ref: 22)

Biologia i Química del Sòl (Ref: 32)

Estudi dels organismes del sòl (Ref: 33)

Descomposició de la matèria (Ref: 35)

Estudi de les Egagròpiles d’Òliba (Ref: 37A)

Dendocronologia-equip de datació mitjançant els anells de creixement (Ref: 52)

Experiment sobre metabolisme (Ref: 55)

La propagació de les plantes (Ref: 60)

Equip de conceptes de genètica (Ref: 70)

El model molecular de l’ADN i la seva replicació (Ref: 71)

Els ADN i ARN en la Síntesi de Proteïnes (Ref: 72)

Equilibri genètic i selecció natural (Ref: 76)

Experiment de Selecció Natural (Ref: 91)

Immunologia i Evolució (Ref: 92)

L’Ob-Scertainer®: la millor Caixa Negra (Ref: 100)

Model Molecular (Ref: 130)

Estudi de les Bactèries (Ref: 160)

Investigació d’aigües dures i toves (Ref: 191)

Les molècules de la vida Glúcids, lípids i proteïnes (Ref: 505)

Equip per construir Models Moleculars (Ref: 530A)

Ciència forense. Introducció a la identificació mitjançant “les empremtes dactilars” de l’ADN (Ref: 1271)

Skip to content