Ciència, salut i estils de vida: evidència i presa de decisions

Ciència, salut i estils de vida: evidència i presa de decisionsEl mòdul Ciència, salut i estils de vida: evidència i presa de decisions té per objectiu promoure hàbits i estils de vida saludables entre els joves a través de la metodologia inductiva, en contraposició a la via informativa, amb la finalitat de promoure la seva internalització i posada en pràctica. El nombre de missatges relacionats amb la salut que arriben als joves sol ser molt gran, des dels sectors familiar, escolar i sanitari. No obstant això aquesta proliferació no garanteix la internalització i fins i tot pot arribar a ser contraproduent i generar, per saturació o fàstic, algun tipus d ‘”efecte rebot” (pe si em parlen tant d’això, ¿no serà que té alguna cosa bona? I si ho provo? …). Tots els adults som conscients que els humans no sempre incorporem l’experiència i informació d’altres, per motius diversos. En algunes situacions de la vida, pot arribar a ser acceptable que els joves arribin a internalitzar les conductes recomanables a través de la via empírica (a partir de l’experiència) (pe els possibles efectes de córrer per sobre d’un muret, si aquest és baix), però en altres casos certament no pel risc elevat que comporten (pe els efectes de l’experimentació amb drogues, etc). La clau és, per tant, el risc. En aquest mòdul es pretén que els joves arribin a inferir les conductes recomanables, a través de l’obtenció d’evidència mitjançant l’anàlisi de riscos, ja aplicar-les de forma pràctica en la seva vida quotidiana. Aquest mòdul gira per tant al voltant dels conceptes de salut, risc, evidència i presa de decisions.

Aquest mòdul va dirigit als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat. La durada és de 7 a 11 períodes de classe.

En realitzar aquest mòdul, l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Comprendre que les decisions personals acostumen a basar-se en una combinació de les variables evidència i estil de vida.
 • Analitzar quantitativament riscos mitjançant el càlcul de probabilitats.
 • Entendre les limitacions de l’evidència.
 • Definir operativament els conceptes de risc i incertesa.
 • Adonar-se que tot a la vida comporta risc i incertesa.
 • Valorar qüestions ètiques de la pràctica de la medicina des d’una perspectiva històrica.
 • Identificar riscos de lesió o malaltia en activitats o situacions de la vida quotidiana.
 • Determinar que qualsevol activitat de la vida comporta risc.
 • Classificar els riscos en involuntaris / voluntaris.
 • Aplicar l’anàlisi cost / benefici en l’avaluació de riscos.
 • Identificar estratègies de reducció de riscos.
 • Enunciar els preconceptes i els factors que afecten la percepció del risc.
 • Utilitzar tècniques epidemiològiques per a analitzar i avaluar riscos.
 • Identificar i relacionar els factors que afecten una situació de risc.
 • Establir relacions de causa-efecte.
 • Justificar la importància de les dades epidemiològiques en l’avaluació d’un risc.
 • Analitzar el fenomen de les epidèmies en un context històric i en l’actual.
 • Conèixer un sistema quantitatiu de comparació de riscos.
 • Identificar els riscos més alts i més baixos a partir de dades epidemiològiques.
 • Classificar els riscos en a curt i a llarg termini.
 • Entendre les limitacions de les dades.
 • Identificar les implicacions sanitàries i socials de diferents activitats i estils de vida.
 • Conèixer i valorar els hàbits saludables en la prevenció de malalties.
 • Aplicar estratègies de reducció del risc en temes de salut i accidents, a nivell personal i familiar.
 • Utilitzar l’evidència per a la presa de decisions en temes de salut i estils de vida.

En el desenvolupament del mòdul Ciència, salut i estils de vida: evidència i presa de decisions es treballen competències bàsiques així com competències, objectius i continguts propis de l’àrea de Ciències per al Món Contemporani de Batxillerat.

Aquest mòdul no disposa de material experimental.

Skip to content