Els productes químics

Els productes químics
Aquest mòdul, juntament amb el següent de “Solucions i Contaminació”, és molt recomanable com a introducció al programa APQUA, ja que s’hi planteja la percepció que la gent té dels productes químics. Pot realitzar-se de forma individual o bé conjuntament amb el mòdul de “Solucions i Contaminació”. Per aquest motiu la guia del professor de “Els Productes Químics” s’inclou també en l’equip de “Solucions i Contaminació”.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 4 a 6 períodes de classe.

Durant la realització de les 4 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • Contesten una enquesta per conèixer l’opinió i actitud de la classe sobre els productes químics. Posteriorment processen i analitzen les dades obtingudes per tota la classe, discuteixen en grup el que pensen sobre els productes químics i treuen conclusions basades en les dades.
  • Investiguen quins factors poden influir en les seves opinions sobre els productes químics.
  • Passen l’enquesta a adults i comparen els resultats obtinguts amb els seus.
  • Investiguen de quina manera els mitjans de comunicació informen el públic sobre els productes químics, i comparen el que han après amb la informació que reben a través dels esmentats mitjans.
  • Finalment, elaboren un guió sobre els productes químics i el medi ambient, per presentar-lo al públic en un programa de ràdio.

Aquest mòdul no necessita material experimental per a la realització de les activitats. Si es realitza el mòdul següent de “Solucions i Contaminació”, no cal obtenir per separat la guia del professor de “Els Productes Químics” ja que va inclosa en l’esmentat equip.

Skip to content