Risc: el joc de la vida

Risc: el joc de la vida
Aquest mòdul mostra a l’alumne que la realització de qualsevol activitat comporta un risc i que existeixen tècniques per quantificar-lo, malgrat que la percepció del risc sigui subjectiva. La gestió personal i col.lectiva del risc ens permet minimitzar-lo.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 5 a 7 períodes de classe.

Durant la realització de les 5 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • S’introdueixen en els conceptes de risc i assegurances. Treballen els conceptes d’atzar i probabilitat realitzant experiències amb daus.
  • Llegeixen una història en la qual se’ls demana que prenguin una decisió personal en una situació de risc imaginària en què es troben involucrats. S’introdueixen en el concepte de risc de mort com a part de totes les activitats de la vida.
  • Presenten, categoritzen i discuteixen sobre fotografies que mostrin activitats que comporten un risc. S’introdueixen en el concepte de cost-benefici utilitzant una llista d’activitats de la vida quotidiana que comporten un risc de mort.
  • Aprofundeixen en el concepte d’epidemiologia i utilitzen les dades d’una epidèmia de còlera, que hi va haver a Anglaterra, i la posterior investigació que va realitzar el doctor Snow, per analitzar i estimar els riscs implicats. S’adonen de la importància de prendre de manera acurada les anotacions en l’avaluació i comparació de riscs.
  • Reconsideren algunes decisions preses i comparen i decideixen quines activitats de la vida quotidiana inclourien en una assegurança de vida per a ells. Discuteixen la importància de ser conscient del risc quan es pren una decisió.

Per a la realització de la primera activitat, són necessaris 16 daus que s’han d’obtenir a banda. La resta d’activitats no necessiten materials especials.

Skip to content