Tractament de residus especials

Tractament de residus especials
En aquest mòdul els alumnes assumeixen el paper d’enginyers d’una consultoria de medi ambient als quals se’ls planteja la necessitat de decidir quina és la millor manera de tractar una solució residual que conté coure, generada pel tancament d’una empresa de galvanotècnia. Comparen els mètodes de dilució, substitució, precipitació i inertització, pel que fa a la seva efectivitat, cost i impacte ambiental.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 12 a 14 períodes de classe.

Durant la realització de les 7 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • Utilitzen la solució de clorur de coure (II) per recobrir un clip de níquel i se’ls planteja el problema del tractament de la solució usada, que conté un metall tòxic.
  • Determinen el volum d’aigua necessari per diluir una quantitat donada de la solució residual de clorur de coure (II), tenint en compte la normativa sobre aigües d’una hipotètica localitat. Realitzen un test per determinar la presència d’ions de coure en solució.
  • Investiguen l’ús de l’alumini com a mètode per recuperar el coure. Té lloc una reacció de substitució.
  • Investiguen si altres metalls poden recuperar el coure tal com ho ha fet l’alumini, i determinen quin és el més efectiu. A més, tenen en compte el cost i la toxicitat de cadascun per decidir quin és el més adequat.
  • Observen i separen el precipitat sòlid que es produeix en mesclar la solució residual de clorur de coure (II) amb altres. Determinen quina de les reaccions de precipitació és més efectiva per eliminar els ions de coure. Posteriorment, simulen els efectes de la pluja àcida sobre els precipitats dipositats en un abocador imaginari.
  • Realitzen la inertització dels ions de coure de la solució residual amb ciment Portland i silicat de sodi. Investiguen el grau de lixiviació dels ions de coure provocat per una pluja àcida imaginària.
  • Comparen els avantatges i inconvenients de cada mètode estudiat en relació amb la destinació final del residu, la facilitat de realització del procés, el cost i les qüestions generals relacionades amb el medi.

Per a la realització del mòdul són necessàries 8 piles elèctriques de 9v i les SAFATES APQUA, no incloses en l’equip i que s’han d’obtenir a banda. Poden utilitzar-se les safates del mòdul “Solucions i Contaminació”. Està equipat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en dues caixes dissenyades per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content