Impacte

Des de l’any 1989 fins l’actualitat més de 260.000 alumnes de més de 1.533 centres d’ensenyança primària i secundària, i més de 9.000 adults han utilitzat els mòduls d’APQUA.

En aquest període s’han realitzat més de 330 cursos de formació amb una assistència total de més de 6.500 docents (cursos intensius, de 4 a 20 hores de durada, a la Universitat o bé en Centres de Recursos).

Els resultats que es presenten són referents als centres educatius que han tingut un patrocini d’empreses privades o de l’administració.

EN L’ESTAT ESPANYOL

EN EL MÓN

Aplicació i difussió | Contactes | SEPUP

 

Skip to content