Programa de Visites Educatives

El Programa de visites educatives a indústries (PVE) planteja l’aprenentatge de continguts científics en el marc de la indústria, a partir de les activitats del Programa escolar i del Programa públic.

Programa de visites educatives amb el Programa escolar

Els objectius de les visites educatives a indústries són:

• Treballar alguns dels continguts curriculars de l’educació primària i secundària en el context d’una visita a una indústria.

• Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals i promoure l’interès i la motivació per la ciència i la tecnologia.

• Permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut laboral, protecció del medi ambient, etc relacionades amb la indústria.

• Contribuir a la creació de relacions de cooperació i coneixement mutu, entre els centres educatius i les indústries.

Les característiques essencials de les visites educatives són:

• Adequació a la programació curricular.

• Planificació adequada. Definició dels objectius de la visita pel centre i l’empresa, els continguts curriculars i el llenguatge apropiat, el treball a l’aula abans i després de la visita, l’estructura de la visita, instal·lacions a visitar, activitats a realitzar, recorregut i durada, pla d’eventualitats, els recursos materials, aspectes logístics i de seguretat necessaris, l’avaluació per part del docent i de l’empresa.

• Visita prèvia a la indústria.

• Existència de infraestructura adequada en l’empresa (personal, instal·lacions, recursos).

 

Programa de visites educatives amb el Programa públic

Els objectius de les visites educatives a indústries són:

• Treballar preconceptes i conceptes científics en el context d’una visita a una indústria.

• Donar a conèixer les oportunitats professionals en la indústria.

• Permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut laboral, protecció del medi ambient, etc relacionats amb la indústria.

• Contribuir a la creació de relacions de cooperació i coneixement mutu, entre les associacions i les indústries.

Les característiques essencials de les visites educatives són:

• Planificació adequada.

• Definició dels objectius de la visita per l’associació i l’empresa, l’estructura de la visita, instal·lacions a visitar, activitats a realitzar, recorregut i durada, pla d’eventualitats, els recursos materials, aspectes logístics i de seguretat necessaris, l’avaluació per part dels assistents i de l’empresa.

• Existència d’infraestructura adequada a l’empresa (personal, instal·lacions, recursos).

Skip to content