Política de privadesa

Des de URV Divulga volem oferir-te una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

En aquesta Política de Privacitat també volem aprofitar per informar sobre com tractarem les teves dades tant si s’actua com a empresa o com a professional i demanem les teves dades amb finalitats relacionades amb l’enviament de comunicacions electròniques. Tot això en virtut del que disposa el Reglament conegut com e-Privacy, 2017/0003, de 10 de gener de 2017, sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i per qual es deroga la Directiva 2002/58 / CE.

1. Qui som?

La nostra adreça web és: https://www.urvdivulga.cat i som la divisió de divulgació STEM de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Quines dades personals recollim?

Normalment, a través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’usuari per a les diferents modalitats o serveis que oferim a través de la web, com es descriu a continuació. A través de la plataforma moodle recollim les dades necessàries per a poder validar la formació amb els serveis/departaments educatius de cada comunitat autònoma, Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili o Fundació URV Centre de Formació Permanent.

3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les teves dades personals?

3.1.  A través del nostre correu electrònic:

A través del nostre correu: urvdivulga (arroba) urv (punt) cat pots escriure’ns i/o requerir la informació que consideris necessària per aclarir els dubtes relacionats amb qualsevol cosa que et calgui.

3.2 A través del formulari de Contacte a l’apartat “Uneix-te!”

A través d’aquest formulari de contacte on s’haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-te, recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens puguis efectuar.

3.3 A través de les xarxes socials

Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’usuari en les xarxes socials que utilitzem des d’URV Divulga, ​​les quals estan detallades en l’apartat 11 de la present política.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.

El correu electrònic des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

També podrem utilitzar les seves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que URV Divulga ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En el cas de les dades requerides en els cursos de formació per a personal docent, la finalitat és la de poder certificar els cursos, havent de compartir les seves dades amb els serveis/departaments educatius de la comunitat autònoma, Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili i/o Fundació URV Centre de Formació Permanent segons sigui el curs i qui validi la formació i oferir-ne de nous.

5. Ús de les dades personals i ús de les dades per a finalitats comercials

URV Divulga comunica als seus usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels usuaris

2. Informar de novetats relacionades amb URV Divulga

3. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’usuari

4. Efectuar l’enviament de comunicacions comercials, efectuar accions de promoció o campanyes, identificades aquestes com accions de màrqueting directe, dirigides també als nostres usuaris persona jurídica o professionals, tot complint amb les pautes establertes pel Reglament e-Privacy sobre comunicacions comercials.

5. Certificar cursos de formació per al personal docent.

Informar l’usuari respecte de l’ús de les seves dades en el sentit de que: (I) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; (II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir-te que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’Usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert en els punts anteriors, URV Divulga no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers excepte les esmentades en els cursos de formació. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es  sol·licitarà el seu consentiment.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

En compliment del que exigeix ​​el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui al correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta acció, ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que URV Divulga, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

URV Divulga li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: urvdivulga (arroba) urv (punt) cat o bé dirigint-se a: URV Divulga – Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans, 26, 43007 Tarragona. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o oblit.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, URV Divulga no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició: Amb el dret d’oposició l’usuari pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Supressió o oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

9. Majoria d’edat

Per a ser Usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’usuari sigui major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D’aquesta manera, URV Divulga manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, URV Divulga no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

11.  Política a les xarxes socials

URV Divulga disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube a través de l’AliançaSTEM.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre el URV Divulga i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, URV Divulga no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

12. Política de galetes

URV Divulga utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis.

Una galeta és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-la. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines consideren com a útils els usuaris i quines no.

Les galetes són essencials per al funcionament d’internet, aportant nombroses avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden perjudicar el seu equip i que, en canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors. La informació que li proporcionem a continuació l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Galetes de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que s’abandona la pàgina web, de manera que ninguna queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Galetes permanents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. L’utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

A continuació publiquem una relació de les principals cookies que poden instal·lar-se des del nostre lloc web, diferenciant:

Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixin per una correcta navegació o les que permeten serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrregui de manera eficaç.

Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per les xarxes socials, o per complements externs de contingut com Google Maps.

Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment diari, i amb la voluntat de garantir el millor servei possible a l’usuari, els llocs web’s fan ús normalment de cookies ‘analítiques’ per recopilar dades estadístiques de l’activitat.

Nom Categoria Descripció Propietat Durada
wordpress_ Funcionalitat S’activa durant el login i guarda els detalls d’autenticació. Prìpia 1 any
wordpress_logged_in_ Funcionalitat S’activa durant el login i guarda els detalls d’autenticació. Pròpia 1 any
wp-settings- Funcionalitat Serveix per personalitzar la interfície d’usuari. Pròpia 1 any
wp-settings-time- Funcionalitat Serveix per personalitzar la interfície d’usuari. Pròpia Finalització de la sessió
pll_language Funcionalitat Polylang és una extensió per fer llocs web de WordPress multilingües. Pròpia 1 any

 

Garanties complementàries – Gestió de galetes

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador utilitzat, i aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles. Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies es suprimeixen sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest ‘mode privat’:

  • Internet Explorer 8 i superior; InPrivate
  • Safari 2 i superior; Navegació Privada
  • Opera 10.5 i superior; Navegació Privada
  • FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada
  • Google Chrome 10 i superior; Incògnita

Important: Per favor, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el ‘mode privat’, si bé, la seva navegació per la nostra web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, escollir quines cookies vol que funcionin a aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador. En aquest cas, URV Divulga no garanteix el correcte funcionament de la web.

Per a modificar la configuració del navegador cal consultar l’ajuda del fabricant. Per exemple:

13. Modificació de la present Política de Privadesa

URV Divulga es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

14. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.

Skip to content