Programa Un món de ciència d’APQUA

El programa Un món de ciència d’APQUA planteja l’aprenentatge de continguts científics en el marc d’una activitat a l’aula.

Objectius específics

Taller món de ciència
 • Facilitar la realització d’una activitat experimental senzilla, segura, atractiva, pràctica, participativa i socialment rellevant, que il·lustri que la ciència és un mètode que permet donar resposta als interrogants i necessitats de les persones, generar riquesa, desenvolupament i qualitat de vida.
 • Estimular l’interès per les ciències en general i per desenvolupar carreres científiques en particular.
 • Donar a conèixer que l’estudi de les ciències i de les matemàtiques pot resultar productiu i rellevant en les seves vides.
 • Promoure la utilització de l’evidència científica com a base per a la presa de decisions.
 • Generar un fòrum de difusió científica que permeti fer de la ciència i la tecnologia un element quotidià de reflexió.
 • Mostrar la ciència com una activitat humana més, realitzada per homes i dones que hi dediquen tot el seu esforç.
 • Transmetre la idea del paper essencial que la Ciència i la Tècnica juguen en les seves vides i en la seva comprensió de com funciona el món.

Les característiques essencials del programa són:

 • Tallers d’activitats experimentals d’1 a 2 hores de duració en el centre.
 • Impartició per part del personal d’APQUA.
 • Adequació dels continguts a l’edat dels escolars: de 10 a 18 anys.

Més de 5.000 alumnes han participat en el programa Un món de ciència d’APQUA.

Tallers disponibles

El programa disposa d’un conjunt ampli de tallers desenvolupats. Entre d’altres:

 • Alimentació saludable: els additius alimentaris (primària)
 • Alimentació saludable: els dolços (primària)
 • Anem a produir!: síntesi de guix (ESO)
 • Caixa negra: el mètode científic (primària i ESO)
 • Catalitzadors: l’explosió del fetge (ESO)
 • Ciència a la cuina (primària)
 • Com és d’eficient una bombeta? (ESO)
 • Com es netegen les aigües residuals? (primària i ESO)
 • Dissenyem un medicament? (primària)
 • Ecosistemes industrials: recuperació de metalls i antiàcids (ESO)
 • El canvi d’escala industrial: l’electròlisi i els recobriments (ESO)
 • El meu hort urbà sostenible (primària)
 • En què s’assemblen una cèl·lula vegetal i una fàbrica? (ESO)
 • És la dilució la resposta a la contaminació? (ESO)
 • Fabriquem polímers? (primària i ESO)
 • Fem d’enginyers! (primària)
 • Gestió de residus: els abocadors (ESO)
 • La misteriosa substància desconeguda (primària)
 • Mans congelades o calentes? (primària i ESO)
 • Maker H2 (primària)
 • Nano tecnologia i circuits elèctrics (primària i ESO)
 • Posa-hi el nas (primària i ESO)
 • Producció de coure: del mineral al metall (ESO)
 • Propietats dels polímers (ESO)
 • Quin té més vitamina C? (primària i ESO)
 • Quina és la substància misteriosa? (ESO)
 • Transició energètica i hidrogen verd (ESO)
 • Valorització de residus: precipitació de metalls (ESO)
 • Vols veure l’ADN? (primària i ESO)

Programa Un món de ciència URV-DOW curs 2024-2025

El programa Un Món de Ciència URV-DOW està destinat als centres de primària (4r a 6è curs) i ESO de La Pobla de Mafumet, El Morell, La Canonja, Perafort i barris de ponent de Tarragona

Pel present curs escolar es contempla la impartició d’activitats (1 hora) de forma presencial en els centres educatius. 

Resum dels tallers disponibles

Sol.licituds d’inscripcióEl termini de recepció de sol·licituds és fins el fins el 13 de setembre (inscripcions en primera instància). Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les sessions disponibles.

Realitzat amb el suport de:

Logotip DOW

Programa Un món de ciència “Transició energètica i hidrogen verd” 2024

Per l’any 2024 s’ha programat en una col.laboracio entre la Diputació de Tarragona i la URV un monogràfic sobre l’hidrogen renovable, destinat a centres d’educació secundària de tota la província de Tarragona, amb l’objectiu de desenvolupar consciència, coneixement i comprensió pública, contrarestar prejudicis, desinformacions i disminuir barreres socials per la transició a l’era de l’hidrogen.

Activitat prevista (educació secundària): taller “Transició energètica i hidrogen verd” (1 hora). En aquest taller es tracta l’evolució dels models energètics basats en els combustibles fòssils cap als models basats en fonts renovables. Pretén que els assistents s’adonin de la importància de posar en marxa sistemes de subministrament energètic que permetin reduir la quantitat de diòxid de carboni i d’altres gasos similars que s’aboquen a l’atmosfera. El ponent demostra la producció energia elèctrica de fonts renovables amb un aerogenerador a escala i amb una cel·la de combustible d’hidrogen. Els assistents fan una activitat amb un cotxe amb cel.la de combustible en què obtenen hidrogen i l’utilitzen per fer moure el cotxe. S’introdueix el procés d’electròlisi i l’hidrogen com a vector energètic per acumular i transferir l’energia elèctrica produïda amb fonts renovables. Experimenten també amb una placa solar, una dinamo, i un acumulador elèctric

Es contempla la impartició de les activitats de forma presencial en els centres educatius.

Pel curs 2024-2025 de moment no s’obre una nova oferta d’activitats amb la finalitat de donar resposta abans a les peticions de cursos anteriors que no es van poder atendre.

Realitzat amb el suport de:

Logotip Diputació de Tarragona

Programa Un món de ciència URV-Alt Camp 2023-2024

El programa Un Món de Ciència URV-Alt Camp està destinat als centres de primària (cicle superior) i ESO de la comarca de l’Alt Camp.

Pel present curs escolar s’ha programat un monogràfic sobre “La lluita contra el canvi climàtic”, amb activitats diferenciades per primària i secundària, amb l’objectiu de desenvolupar consciència, coneixement i comprensió pública sobre les causes del canvi climàtic i sobre tecnologies de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Activitats previstes:

En el taller “La lluita contra el canvi climàtic” els alumnes fan una seqüència d’activitats que il·lustren les causes del canvi climàtic i diverses tecnologies de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 • Resum d’activitats del taller:

  Origen de les emissions de CO2 (activitat per primària i secundària)

  • Els alumnes experimenten l’efecte de bufar amb una canyeta de refresc dins d’una solució de BBT, per introduir la utilitat l’indicador per identificar la presència de CO2 en dissolució.
  • Després investiguen la producció de CO2 en les combustions. Observen la combustió d’una espelma i el carbó (sutge) que es forma en la combustió. Recullen els gasos de la combustió d’una petita espelma en un pot de vidre tancat i fan una neteja de gasos amb una solució de BBT. Obtenen evidència de producció de CO2.
  • S’introdueixen les principals fonts d’energia primària que fem servir actualment la humanitat.

  Origen del canvi climàtic (activitat per primària i secundària)

  • Els alumnes experimenten amb el funcionament d’un aparell generador de CO2 de laboratori (producció amb solucions d’àcid cítric i de bicarbonat de sodi, amb regulador de cabal de sortida, vàlvula de seguretat i manòmetre de control) que utilitzaran a les activitats posteriors.
  • Investiguen l’efecte de l’increment de la quantitat de CO2 en la composició dels gasos atmosfèrics. Comparen l’increment de temperatura en dos pots de vidre tancats amb termòmetre, un dels quals omplen de CO2, que posen davant d’un focus de calor (llum halògena). Obtenen evidència de l’efecte de l’increment de la quantitat de CO2.
  • S’introdueixen els gasos d’efecte hivernacle, l’escalfament global, els seus efectes i les possibles mesures per lluitar contra el canvi climàtic.

  Lluita contra el canvi climàtic: (1) Sistemes de captació de CO2.
  Primària. Fixació per biomassa

  • Els alumnes investiguen la fixació del CO2 atmosfèric per biomassa. Comparen l’efecte d’exposar a la llum (un focus) o de tenir a la foscor una planta verda d’aquari (elodea) submergida en aigua amb indicador BBT. Obtenen evidència de la captació de CO2.
  • S’introdueix la importància del paper de les plantes verdes en la fixació del CO2 atmosfèric i la lluita contra la desforestació.

  Lluita contra el canvi climàtic: (1) Sistemes de captació de CO2.
  Secundària. Rentat de gasos a la indústria

  • Els alumnes investiguen els sistemes de rentat de gasos industrials.
   Experiment amb l’aparell generador de CO2 de laboratori i una columna que conté una solució de NaOH i indicador BBT. S’introdueix la reacció química entre el CO2 i el NaOH, es determina el cabal de gas que permet tractar aquesta columna. Es plantegen les possibles millores del sistema i el canvi d’escala a nivell industrial.
  • S’introdueixen els sistemes industrials de tractament de gasos i reducció d’emissions.
  • S’introdueix la recerca actual en sistemes de captura de CO2 de la URV.

  Lluita contra el canvi climàtic: (2) Reducció d’emissions per eficiència energètica.
  Primària. Aïllament tèrmic

  • Els alumnes investiguen la capacitat d’aïllament tèrmic de diversos materials casolans. Comparen l’increment de temperatura en diverses ampolles d’alumini, que contenen un termòmetre i aigua freda, que recobreixen amb diferents materials (boletes de poliestirè, cartró, plàstic, paper d’alumini, tires d’escuma, mitjons, fulard, etc.). Identifiquen els materials millor aïllants de la calor.
  • S’introdueix la importància de l’eficiència energètica i de la reducció d’emissions, mitjançant els sistemes i materials d’aïllament, la reducció de consum dels aparells i màquines, etc.

  Lluita contra el canvi climàtic: (2) Reducció d’emissions per eficiència energètica.
  Secundària. Aïllament tèrmic

  • Els alumnes investiguen la capacitat d’aïllament tèrmic d’una làmina en les finestres. Comparen l’increment de temperatura en dos pots de vidre tancats amb termòmetre, un dels quals cobreixen amb una làmina aïllant, que posen davant d’un focus de calor (llum halògena). Obtenen evidència de l’efecte de la capacitat d’aïllament tèrmic.
  • S’introdueix la importància de l’eficiència energètica i de la reducció d’emissions, mitjançant els sistemes i materials d’aïllament, la reducció de consum dels aparells i màquines, etc.

El professorat interessat en la realització d’un taller al seu centre ha de contestar el formulari de sol·licitud en el vincle següent: https://forms.office.com/e/uSXzgeYFEJ

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 31 de gener (inscripcions en primera instància). Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les sessions disponibles. 

Realitzat amb el suport de:

Logotip Consell Comarcal de l'Alt Camp

Entitats col·laboradores

Logotip Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
logotip URV apilat
Skip to content