Què és i qui pot participar?

Què és?

És una iniciativa de cooperació entre el sector educatiu, el sector d’universitats i recerca i el sector productiu que té per objectius generals:
  • estimular entre els escolars l’increment de vocacions i l’atracció de talent cap al sector STEM, i
  • fomentar l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament, la recerca i la innovació amb la col·laboració de les empreses i institucions del sector industrial.

Qui pot participar-hi?

Hi són convidats a participar-hi universitats, centres de recerca, departaments d’educació, centres educatius, empreses i associacions empresarials, associacions professionals i entitats socials.

Quina tasca realitza?

L’Aliança STEM desenvolupa programes adreçats a estudiants i professorat de centres d’ensenyament primari i secundari, a diferents nivells -ensenyament formal, àmbits extralectiu, extraescolar i informal-, i en els que es fomenta la participació d’investigadors, tècnics i estudiants d’universitats, de centres de recerca i d’empreses i experts en educació científica. Aquests programes poden ser, entre d’altres:

a) Programes de suport al professorat per a la millora continuada de la seva pràctica docent i la provisió als centres escolars de recursos educatius STEM.
b) Programes de recerca educativa i/o desenvolupament curricular.
c) Programes per a donar a conèixer als joves les oportunitats professionals als sectors productiu i de recerca, i per permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut i ambientals relacionades amb aquests.
d) Programes per promoure pràctiques de cooperació i coneixement mutu entre estudiants i professorat de primària i secundària, i investigadors i tècnics d’universitats, centres de recerca i d’empreses i experts en educació científica.
e) Programes extralectius per escolars amb participació de mentors universitaris.
f) Programes per orientar els estudiants amb altes capacitats cap al sector STEM.
g) Programes de mentoratge per dones interessades en cursar estudis universitaris STEM.

Dins de l’àmbit de l’Aliança STEM es contemplen també les activitats del Programa Escolar i Programa de Visites Educatives a indústries del Projecte APQUA de la URV.

Skip to content